OMC ISRAEL

התאחדות מעצבי השיער הבינלאומי בישראל
OMC ISRAEL - Organization Mondiale Coiffure
רחוב יגאל אלון 159 תל אביב
טל: 972.3.6091515
פקס: 972.3.6092111
officeomc@gmail.com

 
3600
בתי ספר
עד 10 אנשים
תעודת חברות ביה"ס באיגוד OMC ISRAEL
10 כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית כולל 2 כרטיסי VIP לכניסה להרצאות ולפורומים
2 השתלמויות באקדמיית OMC בישראל
מינוף אינטרנטי באתר OMC בישראל
השתתפות שניים מנציגי ביה"ס באחת מתחרויות OMC בישראל

הירשמו עכשיו

1200
בית עסק
עד 4 אנשים
תעודת חברות בית העסק באיגוד OMC ISRAEL
4 כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית כולל 2 כרטיסי VIP לכניסה להרצאות ולפורומים
2 השתלמויות באקדמיית OMC בישראל
מינוף אינטרנטי באתר OMC בישראלהשתתפות אחד מנציגי בית העסק באחת מתחרויות OMC בישראל

הירשמו עכשיו